Klachtenprocedure AALO

Wij vinden het vervelend dat niet alles naar wens is verlopen en zien jouw klacht als een mogelijkheid om onszelf te verbeteren. Om jouw klacht goed te kunnen afhandelen en te zorgen dat wij kunnen leren van jouw klacht, vragen wij je onderstaande procedure te gebruiken voor het indienen van je klacht.

Hoe kan ik een klacht indienen?
Om jouw klacht goed te kunnen behandelen is het belangrijk dat wij inhoudelijk duidelijke informatie van je ontvangen. Dan kunnen wij je klacht ook goed afhandelen. Lees om te beginnen nog eens de reglementen en voorwaarden goed door. Geef een heldere omschrijving van je klacht met de nodige details. Je kunt je klacht vervolgens indienen via het contactformulier of een mail sturen naar onze klantenservice: service@aalo.nl.

Hoe kan ik een examenklacht indienen?
Om jouw klacht goed te kunnen behandelen is het belangrijk dat wij inhoudelijk duidelijke informatie van je ontvangen. Dan kunnen wij je klacht ook goed afhandelen. Lees om te beginnen nog eens de reglementen en voorwaarden goed door. Geef een heldere omschrijving van je klacht met de nodige details. Je kunt je klacht vervolgens indienen via het contactformulier of een mail sturen naar onze klantenservice: service@aalo.nl.

Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen
AALO is lid van de branchevereniging NRTO en conformeert zich aan de Algemene Voorwaarden voor Particulier Onderwijs en Opleidingen, die in samenwerking met de Consumentenbond zijn opgesteld. Wanneer je het oneens bent met de afhandeling van jouw bezwaarschrift kun je je richten tot de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen gevestigd in Den Haag. Je dient hiervoor wel eerst de klachtenprocedure van AALO te hebben doorlopen.